Izgovor teksta na engleskom jeziku, Onlinerecnik.com

Izgovor teksta, za sada samo za engleski jezik

Ukucajte željeni tekst ili ga iskopirajte u polje ispod, pritisnite "Izgovori", zatim sačekajte da se stranica učita i poslušajte izgovor.

NAPOMENA: Obzirom da je izgovor ograničen na 100 karaktera, i ako prevodite duži tekst moguće je da se javi kraći prekid pri izgovoru. Takođe, u zavisnosti od dužine teksta, očekujte i trajanje generisanja izgovora.

Trenutno, izgovor je dostupan samo kroz Mozilla Firefox i Opera web pretraživače.

Izaberite jezik za izgovor
Unesite tekst za izgovor