Gramatika engleskog jezika, Sadašnje svršeno vreme (Aorist) - Present perfect tense, Onlinerecnik.com

Sadašnje svršeno vreme (Aorist)
Present perfect tense

Pomoćni glagol: glagol «to have» u sadašnjem vremenu.

On se jedino u trećem licu javlja kao «has» da bi se razlikovao od ostalih lica u kojima se javlja kao «have».

Glavni glagoli: u ovom vremenu glavni glagoli imaju nastavak za prošlo vreme «ed» ukoliko su pravilni.

Ukoliko je reč o nepravilnim glagolima koji nemaju nastavak «ed», onda je reč o takozvanom past participle obliku tih glagola.

To je ona takozvana «treća kolona» nepravilnih glagola.

Kod tih glagola nema pravila kako će se završavati u prostom prošlom vremenu i aoristu! To je jedna od retkih stvari u engleskom jeziku koju morate da naučite napamet pošto nema drugog načina da to savladate.

Neki nepravnilni glagoli su isti u sve tri kolone, to jest u sadašnjem, prostom prošlom vremenu i aoristu, kao na primer glagoli «to put» i «to cut».

To da li oni iskazuju radnju stavljanja i sečenja u sadašnjosti, prošlosti ili aoristu vidi se na osnovu pomoćnih glagola koji stoje ispred njih! Neki oblici nepravilnih glagola se razlikuju u sva tri vremena, kao na primer glagoli «to begin» i «to ring».

Neki su u prošlom prostom vremenu i aoristu isti, kao na primer glagoli «to find», «to bring» i «to sleep».

Koju radnju izražavanju i u kom vremenu moći ćete da odredite prema tome koji pomoćni glagol stoji ispred njih! Praktično gledano to će reći: ukoliko je ispred njih glagol «to be» u sadašnjem ili prošlom vremenu, onda će ti glavni glagoli uvek imati nastavak «ing» i izražavaće radnju koja se događa u trenutku kada o njoj govorimo, ili radnju koja je tekla u prošlosti pre nego što ju je prekinula neka druga radnja; ukoliko ispred tih glagola stoji pomoćni glagol «to have», ovi glavni glagoli će imati nastavak «ed», ili, ako su nepravilni, imaće svoj oblik iz «treće kolone» i uvek će govoriti o radnji koja se upravo sada završila nakon što je tekla neko vreme u prošlosti; ukoliko ovi glagoli stoje iza «nevidljivog» pomoćnog glagola «to do» u sadašnjem prostom vremenu, pri čemu se u rečenicama pojavljuju kao da su samostojni i kao da ispred njih nema glagola «to do», jasno je da uvek govore o radnji koja je uobičajena ili je redovni događaj! Iako sve ovo deluje samo naizgled zastrašujuće, vremenom, kada se ovi principi ustale u vašoj svesti, nećete više nikada imati problem sa osnovnim engleskim vremenima i bićete u stanju da ih lako prepoznajete, a upravo je to bio cilj autora prilikom izrade ovog priručnika.

Radnja: Radnja koja se iskazuje ovim vremenom je neka radnja koja je počela u prošlosti i sada se završila.

Da li je radnja počela u dalekoj ili bliskoj prošlosti, to nije ključno bitno.

Neke stvari uradimo za tili čas, neke su vuku godinama.

Dakle, ono što je ključno za tu radnju to je da se završila u času kada o tome govorimo, ili u danu u koji je spominjemo.

Evo nekih primera gde se glagol «to have» navodno pojavljuje dva puta u istoj rečenici.

Ne zaboravite da je to varka.

Nije reč o istom glagolu! Pošto je prvi glagol u rečenici obavezno pomoćni glagol, to prvi glagol «to have» je u stvari pomoćni glagol koji nema nikakvo značenje, a drugi glagol je glavni glagol koji znači onako kako ga prevodimo u našem jeziku.
U našem jeziku se glagol «imati» retko upotrebljava u svim izrazima koje susrećemo u engleskom jeziku.

Takođe obratite pažnju na to da je glavni glagol «to have» u ovim rečenicama u svom prošlom obliku - «had».

U tom obliku se javlja u još jednom vremenu koje je sve manje u upotrebi, ali u tom vremenu igra ulogu pomoćnog glagola «to have» u prošlom obliku i nalazi se na prvom mestu u rečenici.

U slučajevima aorista je uvek na drugom mestu zato što nije pomoćni već glavni glagol:

I have (pomoćni) had (glavni) a real hard time.

You have had a cat for 5 years.

He has had headache for three hours.

She has had an operation on the heart.

It has had to move back.

We have had much troubles with our neighbours.

You have had a bad luck with your car.

They have had many great dreams about their country.

Evo i primera rečenica gde su glavni glagoli sa nastavkom «ed» ako su pravilni ili su iza pomoćnog glagola u obliku iz tzv.

«treće kolone» ukoliko su nepravilni:

I have slept (glavni glagol «sleep» iz tzv.

«treće kolone») for hours.

You have helped your neighbour paint the house.

He has done his homework well.

She has seen the President.

It has brought some income.

We have managed to sell the house.

You have phoned your company.

They have got to the point of despair.

Evo i primera gde je glagol «to have» pomoćni a glagol «to be» glavni.

Kao i uvek, pomoćni glagol će se pojaviti na prvom mestu odmah ispred glavnog:

I have been to Belgrade.

You have been naughty.

He has been too good to be true.

She has been overly anxious.

It has been bad.

We have been stubborn.

You have been stupid.

They have been sad for days.