Gramatika engleskog jezika, Sadašnje prosto vreme - Present simple tense, Onlinerecnik.com

Sadašnje prosto vreme
Present simple tense

Pomoćni glagol: to do (činiti) koji ima različite oblike za svako lice i uvek dolazi ispred svakog glavnog glagola.

Radnja: Uobičajena radnja koja se odigrava često i/ili je tako ustaljena ili normalna da se o njoj uvek govori u sadašnjem vremenu budući da je to jedini način na koji ona može da se izrazi.

Poteškoće: Glavne smetnje na koje nailaze naši ljudi su pravljenje razlika između ovog vremena i vremena koje izražava radnju koja se odigrava u trenutku kada o njoj govorimo.

Drugu poteškoću, verovatno najveću u celokupnom engleskom jeziku, predstavlja razumevanje funkcionisanja glagola «to do».

Ova poteškoća posebno dolazi do izražaja prilikom postavljanja pitanja u ovom vremenu -u tome se upravo krije sva tajanstvenost pomoćnog glagola «to do».

I work every day.

(Radim svaki dan).

Do I work every day? (Da li radim svaki dan?)

You work every day.

(Radiš svaki dan).

Do you work every day? (Da li radiš svaki dan?)

He works every day.

(On radi svaki dan).

Does he/she/it work every day? (Da li on radi svaki dan?)

She works every day.

Does she work every day?

It works every day.

Does it work every day?

We/You/They work every day.

(Mi radimo/Vi (više ljudi) radite/Oni/One rade svaki dan).

Do we/you/they work every day?